Har du fått arbete i kommunen?

Har du fått jobb har du möjlighet till förtur! Har du fått anställning i Melleruds Kommun och avser att flytta till kommunen? Grattis och välkommen!Mellbo erbjuder möjligheten till förtur för dig som fått arbete i Melleruds Kommun och har för avsikt att flytta till kommunen. Förturen möjliggör för dig som inte sedan tidigare bor i […]

Mellbo skapar liv på Storgatan

För att skapa en levande stadsmiljö och erbjuda en mer tillgänglig mötesplats flyttar vi till bokhandelns tidigare lokaler på Storgatan 16. Sedan Bokhandeln stängde ner under hösten 2022 har ingen visat intresse för lokalen och vi började tänka i nya banor. Samtidigt som Mellbo funderade på hur vi kunde lösa frågan med tomma lokaler letade […]

Sökformulär