Om Mellbo

AB Melleruds Bostäder bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter i Mellerud, Åsensbruk och Dals Rostock.
Vi är ett helägt kommunalt bostadsföretag. I vårt bestånd för uthyrning finns också lokaler för butiker, kontor och annan verksamhet.
Hos Melleruds Bostäder arbetar 13 personer, på kontoret eller med fastighetsskötsel och underhåll.

Välkommen till Mellbo!
Vi är det kommunala bostadsbolaget som startade som en stiftelse 1948. Vi ombildades till AB Melleruds Bostäder 1996. Vi bygger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler. Vårt bostadsbestånd består av 667 lägenheter, från 1 rum och kokvrå till 6 rum och kök. 

Vi erbjuder fina renoverade lägenheter i Mellerud, Dals Rostock eller Åsensbruk, barnvänliga bostadsområden med närhet till attraktiva fritids- och naturområden. Vill du bo nära natur, centrum eller med tillgång till hiss? Vi har lägenheter för alla behov! 

Mellerud - nära till allt 
Den dalsländska naturen erbjuder klara vattendrag, ändlösa paddelvatten och Sveriges största sjö Vänern, men också skogar och berg med fjällkaraktär. I Mellerud är det alltid nära till skog och vatten, oavsett om du väljer att att bo i tätorten eller mer avskilt. Att leva och bo granne med fiskevatten, friluftsbad, löparslingor och frisk luft är bonus för dig som söker dig ut i naturen för rekreation och friluftsaktiviteter. Samtidigt finns här alla serviceinrättningar, butiker, köpcenter, bibliotek, kulturarena, simhall samt smidiga kommunikationer med både buss och tåg. Till Göteborg tar tågresan ca 60 minuter.  

Mellbos hållbarhetsarbete

Mellbo är en del av allmännyttan och vårt uppdrag är att med ett socialt ansvarstagande erbjuda hållbara och prisvärda bostäder åt alla.

Insatser som håller i längden
Hållbarhet är ett av våra viktigaste värden och vi jobbar för att alltid kunna erbjuda social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i alla led. Rent konkret innebär det att vi ser till att kunna erbjuda hyreslägenheter i alla prisklasser, vi utvecklar nya metoder för sopsortering, uppdaterar kontinuerligt våra fastigheter med mer energieffektiva lösningar och när vi bygger nytt gör vi det med så hållbara metoder och material som möjligt. Det ska vara enkelt för dig som bor hos oss att spara både el och pengar och att sortera och återvinna dina sopor på rätt sätt. Som vi ser det är det vårt gemensamma ansvar att leva med respekt för både människor och miljö, både nu och i framtiden

Natur & miljöboken MellboUtbildningsmaterial om hållbarhet

Vi samverkar till en hållbar utveckling i vårt samhälle, vi har valt att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

LÄS MER HÄR

solenergi

I dag används framförallt fjärrvärme för att värma upp våra hus. Intresset för solenergi ökar och Mellbo beaktar solenergi vid alla projekteringar, både vid underhåll och vid nybyggnation. I relation till totalt inköpt energi är det
fortfarande en liten men växande andel. Idag finns solpaneler på fastigheten Humlan, Vallmogatan 22. 

Sveriges allmännyttas klimatinitiativ

Mellbo är del av Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. Målet är att vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 % jämfört med år 2007.

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Två övergripande mål
Klimatinitiativet har två övergripande mål:

-En fossilfri allmännytta senast år 2030.
-30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Kontinuerligt energiarbete

Bolaget arbetar kontinuerligt med att minska förbrukning och kostnader för energi. Dels genom bevakning av elkostnader och abonnemangsstorlekar, dels förebyggande genom att bygga bort ”energitjuvar” genom till exempel tilläggsisolering, fönsterbyte och översyn av värmesystem vid renovering och underhåll.

Aktiv övervakning temperatur och vatten
Vi arbetar aktivt med att bevaka och säkerställa rätt temperaturer i byggnader och undersöka orsaker till onormalt stor vattenförbrukning. 

Fossila bränslen byts mot förnybara energikällor

Förnyelsebar el
All el som används i Mellbos fastigheter är 100 % förnyelsebar, vilket är ett krav som bolaget ställer i sin elleveransupphandling. 

  • Mellbobilen drivs av ”grön el”.
  • Belysning i våra fastigheter byts succesivt ut till energisnåla lösningar.
  • Fler robotgräsklippare

ÅRSREDOVISNINGAR

Här kan du läsa våra årsredovisningar. Klicka på ikonen och dokumentet öppnas i ett nytt fönster.

Styrelsen

Här hittar du alla oss som är politiskt valda och jobbar för att du ska trivas!

Robert
Svensson

Ordförande
(C)

Sven
Eriksson

1.e vice ordförande
(M)

Thomas
Hagman

2.e vice ordförande
(S)

Martin
Andersson

Ledamot
(SD)

Lisbeth
Berglöv

Ledamot
(KD)

Suppleanter

Martin Larsson
(C)
Rickard Eriksson
(M)
Lars Nilsson
(S)
Liselott Hassel
(SD)
Henrik Sandberg
MP)

Sökformulär