Vi satsar på solceller

Vi på Mellbo arbetar kontinuerligt med hållbara långsiktiga lösningar för att minska elanvändningen. En liten sak i den stora världen men om alla gör något kan vi tillsammans hjälpas åt att spara energi.

☀️ I veckans nummer av Melleruds Nyheter kan du läsa om vår satsning att installera solceller på flera fastigheter.

https://e-tidning.mellerudsnyheter.se/shared/article/stor-solcellssatsning/pEEBHDsi

Viktig information

Sökformulär