Mellbo skapar liv på Storgatan

För att skapa en levande stadsmiljö och erbjuda en mer tillgänglig mötesplats flyttar vi till bokhandelns tidigare lokaler på Storgatan 16.


Sedan Bokhandeln stängde ner under hösten 2022 har ingen visat intresse för lokalen och vi började tänka i nya banor. Samtidigt som Mellbo funderade på hur vi kunde lösa frågan med tomma lokaler letade Socialförvaltningen fler lokaler. Det blev en väldigt bra lösning där vi genom god samverkan med Melleruds Kommun gemensamt löste frågan hur vi på ett bra sätt nyttjar våra lokaler.


Mellbo har i dagsläget för stora ytor och minskar från 325 kvadratmeter till 225 kvadratmeter.
Flytten planeras att genomföras under försommaren.

Viktig information

Sökformulär