Har du fått arbete i kommunen?

Har du fått jobb har du möjlighet till förtur!

Har du fått anställning i Melleruds Kommun och avser att flytta till kommunen? Grattis och välkommen!
Mellbo erbjuder möjligheten till förtur för dig som fått arbete i Melleruds Kommun och har för avsikt att flytta till kommunen. Förturen möjliggör för dig som inte sedan tidigare bor i kommunen att bli tilldelad en lägenhet, trots att du inte stått i vår bostadskö och samlat poäng.

Antalet lägenheter som förmedlas till personer som söker arbetsmarknadsförtur kan variera över tid beroende på vilken efterfrågan som finns i den ordinarie bostadskön. Därför kan vi inte garantera att du blir erbjuden en lägenhet även om du uppfyller kriterierna.

Näringslivsförtur gäller för dig som:
Du som fått en tillsvidareanställning eller visstidsanställning överstigande nio månader eller har startat egen verksamhet.

Så här gör du om du vill söka näringslivsförtur:
Fyll i blanketten Arbetsmarknadsförtur och sänd in till oss tillsammans med arbetsgivarintyg/anställningsavtal. Blankett och intyg kan sändas digitalt till mellbo@mellerud.se eller per post till:
AB Melleruds Bostäder
Storgatan 26
464 30 Mellerud.

Vill du hellre prata med oss? Kontakta oss på Mellbo per telefon under öppettider eller mejla oss på mellbo@mellerud.se så ringer vi upp dig.

Viktig information

Sökformulär