HYRORNA FÖR 2024 ÄR KLARA

Melleruds Bostäder och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om nya hyror för 2024.

Vi befinner oss i en situation där kostnaderna ökat och fortsätter öka på olika håll i samhället. Det drabbar både oss som hyresvärd och dig som boende. För att klara av exempelvis taxehöjningar för el, fjärrvärme, vatten, avfallshantering och ökade kostnader för fastighetsskötsel och underhåll, måste vi öka våra intäkter. Hyrorna är vår intäkt och hyresförändringen krävs för att få täckning för så stor del som möjligt av kostnadsökningarna.

Årets överenskommelse innebär en höjning med 5,5 procent och gäller från och med den 1 januari 2024. Lägenheter med kallhyra höjs också med 5,5 procent.
Hyra för garage och parkeringsplatser som är avgiftsbelagda höjs med 5,5 procent.
I de lägenheter där hushållselen ingår i hyran höjs avgiften för hushållsel med 50 kr per månad.
Nybyggnation Järven, Långgatan 36-38, höjs med 3,3 procent.

Den nya hyran gäller från och med 1 januari 2024. Ny hyra kommer att tas ut från och med hyran i februari. Januari månads hyreshöjning kommer att fördelas på februari och mars månad.
Exempelvis för en bostad med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5 000 kronor
innebär detta en ökning på 275 kronor i månaden.
Den totala nya hyran blir därmed 5 275 kronor.

_______________________________________________________________________________________________

HYROR 2024
Den 8 november träffades Hyresgästföreningen och Melleruds Bostäder för att påbörja förhandlingarna om 2024 års hyra.

Vi förhandlar om din hyra varje år. Precis som med allt annat i vår ekonomi stiger priserna på det som din hyra baseras på, till exempel avfallshantering, värme, räntor, underhåll och avgifter. En justering av hyran är därför nödvändig för att vi ska klara av att ge dig som hyresgäst fullgod service.
Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige har tagit fram en gemensam vägledning för de årliga förhandlingarna. Denna vägledning ligger till grund för Melleruds Bostäders yrkanden i förhandlingarna.

Vad är nästa steg?
Den 29 november träffades Hyresgästförening och Melleruds Bostäder för att starta upp förhandlingen för 2024: års hyresförhandling. Vi har bokat ytterligare två förhandlingstillfällen den 12 och 19 december 2023. Vår förhoppning är att bli klara med förhandlingarna till årsskiftet. Vi återkommer med mer information så snart förhandlingarna är klara.

Viktig information

Sökformulär