Se över ditt förråd

Med anledning av vädret (regn och mild temperatur tillsammans med vind) ber vi våra hyresgäster att se över sina förråd i förebyggande syfte.
Vi kontrollerar våra fastigheter med jämna mellanrum men vi ber dig kontakta oss om du upptäcker vatten i din källare.
Vid stora svängningar i vädret är det svårt att ha beredskap för alla situationer som uppstår.
Vi arbetar så snabbt vi kan med att hantera konsekvenser av vädret.

Ställ känsliga saker högre upp istället för direkt på golvet så minskar du risken att de blir förstörda.

Du som hyr ett förråd har själv ansvar för att förhindra att skadorna på dina saker vid exempelvis kraftigt regn blir så omfattande.

Om du får skador på det du förvarat i förrådet behöver du kontakta ditt försäkringsbolag.

Viktig information

Sökformulär