Hållbar energi för alla

Vi står inför stora utmaningar globalt och vi behöver gemensamt arbeta för att minska vår energianvändning. All energianvändning påverkar miljön och vi behöver ställa om så att energin räcker till allt som behövs. När vi tillsammans tänker energismart kan vi uppnå resultat som omedelbart kommer påverka vår miljö och ekonomi positivt.

Rena energibesparingar du kan göra:
– Ta cykeln istället för bilen.
– Duscha kortare tid och stäng av vattnet när du tvålar in dig.
– Stäng av alla apparater som till exempel tv och dator när de inte används.
– Släck lampor när du lämnar rummet.
– Om något från frysen ska tillagas till middag är det smart att lägga det i kylen redan på morgonen.
– Städa bakom kyl och frys, damm ökar elanvändningen.
– Handla på second-hand istället för att köpa nyproducerat.
– Tvätta inte kläderna så ofta så slits de inte lika fort. Är de inte smutsiga eller svettiga räcker det med att vädra dem.
– Anpassa torktiden i torkskåpet så att fläkten inte står på i onödan.

VAD GÖR VI SOM FASTIGHETSÄGARE?
Vi på Mellbo strävar hela tiden efter att hitta energismarta lösningar som bidrar till minskad energianvändning.
VÄRME:
Majoriteten av våra fastigheter värms upp med lokal fjärrvärme som har många fördelar. En enda anläggning kan värma många hushåll och det innebär att energi sparas.

I fastigheter med andra uttjänta värmesystem tittar vi på den mest optimala lösningen för huset. I våra fastigheter på Korsgatan undersöker vi möjligheten att 2024 konvertera elvärme till vattenburen värme. I våra radhus I Dals Rostock installerar vi luftvärmepumpar som omvandlar energin i utomhusluften till värme som sedan sprids via en fläkt inomhus.

ENERGI:
Fastigheterna energieffektiveras genom tilläggsisolering, fönsterbyte, byte av dörrar, installation av solpaneler och byte till LED-lampor.

Under 2023 investerade vi i solpaneler på ytterligare tre fastigheter. 2024 kommer 10 procent av vår totala elförbrukning att komma från egen solenergi.

Viktig information

Sökformulär