Upphandling av hantverkartjänster

Melleruds kommun och AB Melleruds Bostäder bjuder nu in leverantörer att lämna anbud för ramavtal av hantverkartjänster. Upphandlingen gäller hantverkstjänster för utförande av renovering, underhåll, normal reparation samt om- och tillbyggnader av fastigheter och anläggningar.

Sista anbudsdag är 2022-12-11

Läs mer på: www.mellerud.se/upphandling

Viktig information

Sökformulär