Våra fastigheter i Åsensbruk

Åsensbruk ligger ca 14 km norr om Mellerud. Servicen är väl utbyggd med t ex butik för dagligvaror, daghem och skola till och med årskurs 6.
Det finns gott om vacker natur i omgivningarna, samt den berömda akvedukten i Håverud med Dalslands Kanal.
För den idrottsintresserade finns bl a elljusspår, fotbollsplaner och badplatser. Föreningshuset har en modern digital bio.

Sökformulär